Σπάνια άσκηση και ένα πολύ πιο σπάνιο βίντεο. Στην τελευταία μεγάλη και διεθνή SINKEX, άσκηση ‘βύθισης’ δηλαδή που έγινε ένα παλιό σκάφος, μια φρεγάτα…

…η USS Rodney M. Davis, σκάφος κλάσης Oliver Hazard Perry (OHP) χτυπήθηκε από παντού.

Μια κορβέτα του Royal Malaysian Navy (RMN), η “KD LEKIR” έριξε και αυτή στην Sinking Exercise (SINKEX) της θαλάσσιας φάσης της άσκησης “RIMPAC 2022” στις 12 Ιουλίου του 2022 με έναν Exocet MM40 Block 2 πύραυλο.

PACIFIC OCEAN (July 12, 2022) Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022 military forces from Australia, Canada, Malaysia and the U.S., fired upon and sunk the decommissioned ex-USS Rodney M. Davis (FFG 60), July 12, during a sinking exercise (SINKEX) to gain proficiency in tactics, targeting and live firing against a surface target at sea. SINKEX vessels are put through a certified cleaning process, including removing all environmentally harmful material including trash, floatable material, mercury, fluorocarbon and petroleum. Twenty-six nations, 38 ships, four submarines, more than 170 aircraft and 25,000 personnel are participating in RIMPAC from June 29 to Aug. 4 in and around the Hawaiian Islands and Southern California. The world’s largest international maritime exercise, RIMPAC provides a unique training opportunity while fostering and sustaining cooperative relationships among participants critical to ensuring the safety of sea lanes and security on the world’s oceans. RIMPAC 2022 is the 28th exercise in the series that began in 1971. (U.S. Navy courtesy asset)

Και όχι μόνον όμως. Στην άσκηση είχαμε και σκάφη από την Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ που επίσης συμμετείχαν στην SINKEX.