Στην ομάδα Skunk Works, την ομάδα που μας έχει δώσει μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της αμερικανικής αεροναυπηγικής, πετυχαίνουν και…