Στην ομάδα Skunk Works, την ομάδα που μας έχει δώσει μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της αμερικανικής αεροναυπηγικής, πετυχαίνουν και…

…’μαγικές’ λύσεις σε προβλήματα. Λύσεις που τις περισσότερες φορές δεν θα μάθουμε παρά 20 χρόνια μετά.