Πριν από 50 χρόνια και συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου του 1972, το πρώτο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο (sous-marin nucléaire lanceur) της Γαλλίας, το “Le Redoutable” με κυβερνήτη έναν…