Πριν από 50 χρόνια και συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου του 1972, το πρώτο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο (sous-marin nucléaire lanceur) της Γαλλίας, το “Le Redoutable” με κυβερνήτη έναν…

…πλοίαρχο φρεγάτας, τον κ.Bernard Louzeau εκτελούσε μια ειδική περιπολία για να δώσει τη σειρά του στις αρχές του 1973 στο “Le Terrible”. S

Το τότε πλήρωμα του “Le Redoutable” ξεκινούσε μια μόνιμη γαλλική παρουσία στη θάλασσα μια πυρηνική αποτροπή (dissuasion nucléaire) που για τη Γαλλία δεν διακόπηκε ποτέ.

Με την ευκαιρία της επετείου του μισού αιώνα στο βίντεο πηγαίνουμε να γνωρίσουμε το πλήρωμα ενός SNLE πριν από μια τέτοια περιπολία.