Έτοιμο σε τελικό στάδιο πλέον το πρωτόκολλο της πρώτης έκδοσης της ασύρματης επικοινωνίας WHDI. Για να τελειοποιηθεί δούλεψαν οι Amimon, Hitachi, Motorola, Samsung, Sharp, Sony, LG Electronics, τα μεγαλύτερα δηλαδή ονόματα των ηλεκτρονικών ευρείας κατανάλωσης.

Το πρότυπο WHDI για ασύρματη επικοινωνία (Wireless Home Digital Interface) χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα προϊόντα -σειρά EX των τηλεοράσεων της Sony, αλλά η κοινοπραξία των συμμετεχόντων στην εξέλιξη του προτύπου, ανακοίνωσε στις αρχές Δεκέμβρη ό,τι επικυρώθηκε η τελική προδιαγραφή 1.0.

Πως λειτουργεί;

Το WHDI λειτουργεί στα 5GHz για μετάδοση στα 3Gbits /s ενώ το σήμα διαπερνάει εμπόδια όπως τοίχους, διαχωριστικά κ.ο.κ. Οι συζευγμένες συσκευές θεωρητικά μπορούν να είναι έως και 30 μέτρα μακριά ενώ πλέον στο τελικό πρότυπο έχουμε και μεταφορά ασυμπίεστης εικόνας και ήχου ανάλυσης 1080p που είναι συμβατό και με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης HDCP.

Συμβατότητα

Όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο του WHDI θα αναγνωρίζουν αυτόματα το ένα το άλλο και θα είναι εφικτή η σύνδεση μίας πηγής σε περισσότερες από μία τηλεοράσεις. Η τεχνολογία θα ενσωματωθεί σε Blu-ray player, set-top box, Media Player, φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, προβολείς και κινητές συσκευές.

Την πρώτη επίσημη παρουσία μοντέλων από τις εταιρίες θα δούμε λογικά στην CES 2010 στα επόμενα 24ωρα…