Έχεις χωραφάκι, σπίτι, εξοχικό; Με ένα κλικ εδώ έχεις το Κτηματολόγιο της χώρας  on line!

Οι ορθοφωτογραφίες, όπως ονομάζονται οι φωτογραφίες από ψηλά, αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές, καθώς και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις. Οι εικόνες ελήφθησαν το διάστημα 2007-2009 και έχουν ανάλυση 20 εκατοστά για τις αστικές περιοχές και 50 εκατοστά για τις υπόλοιπες περιοχές

Α, ρε εξέλιξη!

PS Το site είναι πιλοτικό βέβαια και από ταχύτητα… χελωνάκι…