Διαθέσιμο στην Ιαπωνία αλλά ενδιαφέρον το μηχανάκι της Panasonic. Παρέχει πληροφορίες περίπου 80.000 τουριστικών σημείων, πλοήγηση, φωτογραφική μηχανή και κυκλοφόρησε στα μαγαζιά της Akihabara στις 10 του Αυγούστου…

Εμείς το βάζουμε γιατί έχει να ‘πει’ πολλά σχεδιαστικά

PS 2 megapixel φωτογραφική μηχανή…τστστσ, βρέ Panasonic… τσιγκουνιές…