Σε αναβάθμιση του διαδικτυακού το web interface προχωρά το Twitter σε μια προσπάθεια να τραβήξει χρήστες από διάφορες εφαρμογές που έχουν φτιάξει άλλοι – third-party apps. Μια νέα “όψη” λοιπόν πιο άμεση με μοντέρνα για το δημοφιλές site. Έχει φύγει η μοναδική στήλη και αντικαταστάθηκε από μια διπλή που επιτρέπει να υπάρχει preview δεξιά και πλήρες timeline αριστερά. Ενσωματώνεται και φωτογραφικό και βίντεο περιεχόμενο – αρκεί να είναι από τα TwitPic και YouTube, στο ίδιο το preview που σημαίνει καλύτερη Multimedia λειτουργία.