Το σπίτι Future Living είναι μια απόδειξη πως η σχεδίαση μπορεί να φέρει τη λύση. Χρειάστηκαν 26 σχεδιαστές για να το δημιουργήσουν. Κάθε τεχνολογικό άλμα έχει αναλυθεί για να είναι βέβαιο πως κάθετι που προτείνεται θα είναι εφικτό μέχρι το 2050. Είναι μια πραγματική… ήπια επανάσταση με λογικά και άριστα συνδεδεμένα συστήματα. Η ενέργεια έρχεται από τον ήλιο και τον αέρα. Αέρας, νερό και απόβλητα καθαρίζονται με έναν ζωντανό “bioτείχο” και όλα ανακυκλώνονται στον μέγιστο βαθμό.

Σχεδιαστική Ομάδα: Cornelia Bailey, Tanushree Bhat, Marilee Bowles Carey, Anthony Caspary, Eric Diamond, Xiaonan Huang, Reenu John, Na Rae Kim, Paolo Korre, Eugene Limb, Hsin-Cheng Lin, Miguel Angel Martinez, Nikhil Mathew, Elise Metzger, Mahdieh Salimi, Kshitij V. Sawant, Owen Schoppe, Jessica Striebich, Hannah Swart, Traci Thomas, Helen Tong, Sally Wong, Yixiu Wu, HyeKyung Yoo and Gene Young του IIT Ινστιτούτου Σχεδίασης.

Απλά respect…