Την πρώτη έκδοση beta του Chrome 7 έβγαλε από τα εργαστήρια της η Google Πέμπτη. Το release αυτό είναι σημαντικό αφού είναι το πρώτο με εφαρμογή του Google Instant και θα ενημερώνει προαιρετικά τα αποτελέσματα από το κύριο search bar και όχι μόνο από το website της εταιρίας.

Σημαντικό είναι όπως έχουμε πει πως η επιτάχυνση των γραφικών (Graphics acceleration) παίζει πλέον μεγαλύτερο ρόλο και επιταχύνει αρκετές CSS μετατροπές ενώ ενεργοποιεί WebGL υποστήριξη για plugin-free 3D.

Οι πιο πολλές αλλαγές είναι universal, αλλά οι χρήστες Mac έχουν και ένα προαιρετικό τύπου Expose οπτικό εφέ για όλα τα tabs που μπορούν να ενεργοποιήσουν με ένα σάρωμα τριών δακτύλων σε trackpad.

Τα χαρακτηριστικά του interface συνήθως θέλει να εκτεθούν με χρήση του “about:labs” στο address bar, αλλά μερικά ίσως ενεργοποιηθούν by default όταν έχουμε την τελική σταθερή έκδοση του Chrome 7. Κάθε έξι εβδομάδες και νέα έκδοση υπόσχεται η εταιρία…