Να μην χρειαστεί ποτέ…

Αυτό εύχεσαι για κάθε σημείο εκκένωσης ή διαφυγής αλλά αν είναι να υπάρχει καλό είναι να είναι λειτουργικό. Αυτό σκέφτηκε Γάλλος σχεδιαστής Mathieu Azema και ετοίμασε το Compass Alert System.

Είναι ένα τέτοιο βοήθημα που ταυτόχρονα και αναπαράγει μουσική και δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Απλό, έξυπνο και designάτο…