Ενσωματώθηκε πλέον η νέα έκδοση του Skype για να καλούμε τις επαφές μας στο Θηρίο του social networking…

Πλέον στην εφαρμογή του Skype προστέθηκε ένα νέο tab με λίστα των φίλων μας στο Facebook, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τους καλέσουμε ή να στείλουμε SMS ή να πραγματοποιήσουμε βιντεοκλήσεις. Το άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό που φέρνει η νέα έκδοση είναι η ταυτόχρονη βιντεοκλήση μέχρι 10 ατόμων χωρίς κανένα πρόβλημα! Προς το παρόν τις νέες δυνατότητες του Skype 5.0 μπορούν να τις απολαύσουν μόνο οι χρήστες των Windows.