Ένα συγκριτικό που θα αρέσει σε όσους.. ψάχνονται με media players έχει το Wired

Προσοχή, έχει και ‘δεδομένα’ της αμερικανικής πραγματικότητας στα σχόλια -για παράδειγμα σύγκριση με TiVo…, αλλά μια ματιά έχει το ενδιαφέρον της…