Είναι από τα αγαπημένα media player του χομπίστα και ανακοινώθηκε πως θα κυκλοφορήσει σε νέα έκδοση. Το αναβαθμισμένο Popcorn Hour με κωδικό 210 θα ξεκινήσει να πωλείται στις αρχές Δεκέμβρη με τιμή 200 δολάρια στις ΗΠΑ – Ελλάδα στα +200 ευρώ…

Εκτεταμένες οι δυνατότητες δικτύωσης για αυτό το networked media jukebox (NMJ) που θα έχει και δική του Apps για Android και iOS ενώ για Wi Fi θέλει το ειδικό 802.11n USB Wi-Fi dongle…

Συνδεσιμότητα

Bonjour,UPnP SSDP,UPnP AV,Windows Media Connect,Windows Media Player NSS,Samba,NFS
Media Servers: myiHome, myiHomeLite, myiHomeMS (UPnP), MSP Portal
Third-party Media Servers: WizD, SwissCenter, Llink
Third-Party Jukebox: YAMJ, UMC, Oversight
Third-party Apps: NMT Community Software Installer
BitTorrent P2P, Usenet downloader
NAS Access : SMB, NFS, FTP,Casgle iDVR RSS feed downloader

Web Υπηρεσίες*

Video : Revision 3, Videocast, CNET TV, Mediafly, Mevio, Bliptv, CBS Evening News, CNN Anderson Cooper 360 Daily, CNN The Larry King Podcast, NBC Today Show, The CNN Daily, CNN In Case You Missed It, NBC Nightly News, NBC Meet The Press, CBS Face the Nation, Podfinder UK, Motorz