Από σήμερα το Google Instant for Mobile — δηλαδή για iOS4 και συσκευές με Android 2.2 και ανώτερο υποστηρίζει συνολικά 28 γλώσσες που κοντολογίς αφορούν τους πληθυσμούς 40 χωρών. Ποιες είναι αυτές; Μπορείτε να το δείτε στο google.com