Με ένα όμορφο τυπογραφικό animation που έχει τη ‘σφραγίδα’ του National Geographic, παίρνουμε μια ιδέα για το αναμενόμενο φέτος ορόσημο των 7 δισεκατομμυρίων κατοίκων…

Μια μέθοδος να αντιληφθούμε την αύξηση του πληθυσμού και τις δημογραφικές τάσεις αλλά και τον αντίκτυπο στο αύριο…