Με το trailer που βγήκε πήραμε απάντηση: ναι, ο Superman θα τα βάλει με τον Batman. Ή το αντίστροφο.

Batmobile

Ωραία, και τι γίνεται με το Batmobile; Μετά το αγαπημένο Tumnler τι έχουν ετοιμάσει για το version 2016 Batmobile;

Για δείτε.