το Eco Power Strip είναι μια μορφή εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας που ξεπερνά το κλασικό πρόβλημα του πετρελαίου με τα νέας γενιάς εναλλακτικά καύσιμα με βάση το υδρογόνο. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται με την ηλεκτρόλυση – ο συνδυασμός οξυγόνου και υδρογόνου μέσω της βιοεθανόλης (DEFC: Direct-ethanol fuel cells).

Η διαδικασία εκτελείται χωρίς οξέα καρβονικά αέρια. Η τεχνολογία είναι βιώσιμη, λένε οι ειδικοί. Μήπως τελικά ΔΕΝ είναι μονόδρομος το πετρέλαιο;


Σχεδιαστές: Jun Hyuck Choi, Jooyeon Kim & Sungi Kim