Είναι ένα ακόμη σχέδιο για ένα βιβλίο augmented reality…

Είναι της Between Page and Screen και αποτελεί ένα projec τέχνης με χρήση συνδυαστικά τεχνολογίας Adobe Flash για τη δημιουργία μιας “εικονικής ιστορίας αγάπης”.

Για το δεις κανονικά, απλά περνάς το βιβλίο με τις 44 σελίδες από ένα laptop με μια webcam και εμφανίζονται λέξεις που κάνουν… παιχνίδια!

Αυτό λέγεται “interactive reading.”

Ο ποιητής Amaranth Borsuk και γ Brad Bouse που δημιούργησαν την Between Page and Screen, έχουν κάνει τέτοια βήματα και με έναυσμα μια κάρτα – business card, με χρήση τεχνολογίας.

Το βιβλίο είναι ένα παιχνίδι με τους χαρακτήρες P και S ενώ το animation που προωθεί την ιστορία αγάπης έχει γραφτεί σε Flash. Χρησιμοποιείται και το FLARToolKit για την προβολή εικόνων, το Robot Legs framework, έχει 3D-εφέ της Papervision, BetweenAS3 animation και JibLib Flash.

Κάθε υπολογιστής με webcam μπορεί να το ‘δει’ από τον Απρίλη – Δείτε στο SiglioPress.com.