Μια μια νέα homepage έχει αρχίσει να πειραματίζεται το YouTube από τον περασμένο μήνα.

Η νέα σελίδα θα βελτιώνει/ενισχύει τα χαρακτηριστικά των ‘προτάσεων’ για το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Σήμερα αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη σε όλους. Ο YouTube product manager κύριος Brian Glick λέει πως η απόφαση πάρθηκε με βάση την ενημέρωση (feedback) από “…περισσότερα από 100,000 άτομα για το πως θα ήθελαν να είναι η homepage. Πιστεύουν πως είναι καλύτερα έτσι…”

Τι λέτε;