Λίγες εικόνες έχουμε δει από το tablet της RIM…

Εδώ θα δείτε μια μικρή παρουσίαση και πως δείχνει κάθετα στα χέρια χρήστη!

Lotusphere Podcasts – Blackberry Playbook hands on from Chris Miller on Vimeo.