Είναι η πρώτη πραγματική τιμή για το PlayBook και είναι θετική η κίνηση της RIM να το φέρνει κάτω από $500…

Το PlayBook θα έχει 16 GB, WiFi και θα είναι ικανό για 3G σύνδεση. Η τιμή αυτή φαίνεται να είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με το Apple iPad αλλά υψηλότερη από Android tablets.

Υπάρχουν από τη μια πολλοί που το θεωρούν ένα ‘μεγάλο’ BlackBerry smartphone αλλά και άλλοι που θεωρούν πως πρέπει να βγει στην αγορά πριν το Apple iPad 2…