Μια καταπληκτική concept ιδέα που σκέφτηκε ο κύριος  Timo Arnall, μαζί με τους κυρίους Jørn Knutsen και Einar Sneve Martinussen. Ο στόχος ήταν να εξερευνηθεί το αόρατο δίκτυο των δικτύων WiFi σε αστικούς χώρους. Η ξενάγηση γίνεται εφικτή σε φωτογραφική τεχνική με την ονομασία Light-Painting και ένα οπτικό ‘δίχτυ’ με ύψος 4 μέτρα.

Πολύ όμορφο…

Immaterials: Light painting WiFi from Timo on Vimeo.

‘Οπως και το παρακάτω με ‘εικονοποίηση’ ασύρματης RFID τεχνολογίας…

Immaterials: the ghost in the field