Η εταιρία παραγωγής Twentieth Century Fox αποφάσισε να χρησιμποιήσει και άλλα… αστέρια εκτός των κυρίων και κυριών που έχουν το υψηλό κασέ!

Η εταιρία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στα Century City studios και με την συνδρομή της τεχνολογίας Solar Power, Inc. φωτοβολταϊκά. Μια εγκατάσταση με δυνατότητα παραγωγής 160 kW που τοποθετήθηκε πάνω από το ιστορικό κτίριο της Fox Studio.

Πάνω από το ιστορικό κτίριο 99 και με χρήση ενός συστήματος που ονομάζεται SkyMount. Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι κίνηση του γίγαντα του κινηματογράφου για να δημιουργηθεί ένα on-site σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας.

Φυσικά πέρα από το κόστος είναι και με πολλά κέρδη για μια εταιρία μια τέτοια κίνηση. Καλές δημόσιες σχέσης αλλά και επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν δει εταιρίες όπως τις Google, Walmart, Coca-Cola, ακόμη και την Πολεμική Αεροπορία (!) να στήνουν εγκαταστάσεις εναλλακτικής ενέργειας σε γραφεία και άλλους χώρους.. .

Στη διάσημο campus της Google για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά παρέχουν το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη…