Ο νέος Internet Explorer 9 είναι διαθέσιμος και επισήμως για κατέβασμα…

Με αρκετή επιτυχία στα δοκιμαστικά (beta) στάδια ο IE9 και σημαντική εστίαση στο HTML5 και τα νέα web standards. H Microsoft έκανε μικρορυθμίσεις από τις εκδόσεις RC και beta και μένει να αποφασίσετε αν έκανε καλή δουλειά…

Πριν ετοιμαστεί για το σημερινό του λανσάρισμα υιοθετήθηκαν ακόμη περισσότερα standard αλλά και ActiveX filtering όπως και νέες ρυθμίσεις για την ιδιωτικότητα όπως επιβάλει η τάση…

Υπάρχει πλέον Tracking Protection και Tracking protection Lists αλλά και ActiveX filtering και InPrivate browsing υποστήριξη.

Αυτόματη απόρριψη…

Υπάρχει ακόμη αυτόματη απόρριψη μη σημαντικών ενημερώσεων με τις υψηλότερης προτεραιότητα ενημερώσεις να μπαίνουν σε σειρά και να τα tabs σε άλλη σειρά ενώ και τα pinned sites έχουν περισσότερες της μιας homepage.

Μια συναρπαστική μάχη εναντίον των Google Chrome και Apple’s Safari, όπως και του δημοφιλούς Firefox…