Την ιδέα έχει μηχανικός από το πανεπιστήμιο του Southampton στο Ηνωμένο Βασίλειο που πρόσφατα έγραψε μια εργασία όπου αναφέρει πως ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνηθεί ο πλανήτης Άρης είναι με την αποστολή ‘σμηνών’ από απλά ρομπότ που θα είναι ιδιαίτερα… ευκίνητα!

Τα Jollbots, όπως ονομάζονται θα απελευθερωθούν ταυτόχρονα σε σμήνη των 40-60 και θα ταξιδεύουν στην επιφάνεια του πλανήτη όπου θα λειτουργούν αυτόνομα και με ‘τυχαία’ κίνηση εξερευνώντας κάθε σπήλαιο.

Αν ένα ρομπότ ανακαλύψει μια σπηλιά – θα το καταλάβει με τη διαφορά στη θερμοκρασία, επιστρέφει με την πιο σύντομη διαδρομή στο διαστημικό όχημα που έχει ως ‘βάση’ και ανεβάζει δεδομένα πίσω στη γη με τις συντεταγμένες και τις ενδείξεις.

Το Jollbot ελέγχει το όχημα και για ενδείξεις από άλλα Jollbots και αποφασίζει να ψάξει για νέο σημείο ή μια σπηλιά που ήδη έχει ανακαλυφθεί. Όταν έχει επιλέξει ένα σημείο, σταματά η διαδικασία.

Μετά από κάποια επεξεργασία δεδομένων, τα bots αποφασίζουν αν έχουν ανακαλύψει ένα site που αξίζει να ερευνηθεί περισσότερο ή να το αγνοήσουν και να συνεχίσουν. Με αυτή τη μέθοδο δε τα πιο εξελιγμένα και ακριβά ρομπότ δεν αποστέλλονται χωρίς αιτία σε περιοχές δίχως ενδιαφέρον.

Επιπλέον πλεονέκτημα είναι πως τα Jollbots είναι πιο φτηνά στην κατασκευή και αν ένα καταστραφεί ή πάθει ζημιά τα υπόλοιπα συνεχίζουν την ‘εργασία΄τους.

Ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για τη NASA ή άλλη διαστημική υπηρεσία που θα έχει ενδιαφέρον να προχωρήσει το σχέδιο.

Από την άλλη υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα Jollbots να σημειώσουν μια περιοχή ως μη ενδιαφέρουσα από λάθος ή κακό υπολογισμό..