Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ μειώνει το… κόστος μέσω λογισμικού open source…

Το σύστημα IT Dashboard, είναι ένα “… εργαλείο για τη μείωση του κόστους για ομοσπονδιακή διαφάνεια που θα είναι διαθέσιμο σε όλους ειδικά σε άλλες κυβερνήσεις για να χρησιμοποιήσουν και να ρυθμίσουν όπως θέλουν – customize.”

Το IT Dashboard δίνει σε πολίτες σημαντικές πληροφορίες για το πως διαχειρίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ τα κονδύλια για θέματα τεχνολογίας.

Σκοπός είναι να έχει πρόσβαση σε αυτό και κάθε πολίτης αλλά και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ για να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για προϋπολογισμούς πληροφορικής (IT) και δαπάνες. Η χρήση λογισμικού Open-source είναι μέρος της συνολικότερης προσπάθειας της αμερικανικής κυβέρνησης να μειώσει τα κόστη.

Αν ενδιαφέρεστε κατεβάστε τον  Dashboard κώδικα από το SourceForge…

Με άλλα λόγια το IT Dashboard υπάρχει και έχει πληρωθεί και δεν θέλει να το χρησιμοποιεί μόνο η ίδια. Δείτε το βίντεο για να καταλάβετε/ουμε….