Ενδεχομένως συνδέεται με επίθεση που είχε γίνει πριν μερικές εβδομάδες….

Το σύστημα πληροφορικής του Ευρωκοινοβουλίου δέχτηκε νέα επίθεση που ενδεχομένως να συνδέεται με μια έτερη επίθεση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δίκτυα (External Action Service networks) την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου είπε πως η επίθεση που έγινε την Πέμπτη είχε διάρκεια και χρησιμοποιήθηκαν ποικιλιά μέτρων ασφαλείας. Το Ευρωκοινοβουλίο και η Επιτροπή έχουν ξεχωριστά δίκτυα και φαίνεται πως μέχρι στιγμής είχαν ‘σπάσει’ οι δικλείδες ασφαλείας και οι επιτιθέμενοι είχαν καταφέρει αν εισέλθουν.

Η επίθεση είναι παρόμοια με εκείνη που έγινε στην γαλλική κυβέρνηση και τα δίκτυα της. Τότε αναζητούνταν έγγραφα για τη σύνοδο των G20 που έγινε πέρυσι στο Παρίσι. Κάποιοι από τους φακέλους που εκλάπησαν στην επίθεση έφτασαν σε κινέζικα site, κάτι που είναι ένδειξη πως αυτή η χώρα ήταν πίσω από τις επιθέσεις…