Ναι, τελικά υπάρχουν δύο διαφορετικές οικογένειες: τα “media” tablet και το PC-τύπου tablets στο πρώτο μισό της δεκαετίας αυτής…

Έτσι η IHS iSuppli, τμήμα της IHS Inc. που ασχολείται με τις έρευνες, προέβλεψε πως 888.7 εκατομμύρια media tablet θα φύγουν για τους πελάτες τους από το 2010 μέχρι το 2015, σε αντίθεση με τα 90.7 PC-τύπου tablet που αναμένεται να πουληθούν σε στο ίδιο διάστημα.

Η κυρία Rhoda Alexander, διευθύντρια του αρμόδιο τμήματος στην IHS, είπε πως το media tablet που έχει πρωτοκινήσει στην αγορά η Apple, “θα βασιλέψει” ως συσκευή τα επόμενα χρόνια, αν και υπάρχει ακόμη η ανάγκη για tablet με πλήρη – full PC – λειτουργικότητα .

“Καθώς τα tablet ως είδος μηχανήματος έχει σαν κύρια λειτουργία την κατανάλωση περιεχομένου, τα media tablets ουσιαστικά κυριαρχούν απέναντι στα PC tablet,” είπε η κυρία Alexander.

Οι αναλυτές έχουν ορίσει τα media tablets ως εκείνα τα μηχανήματα για Web browsing, social networking, email και κατανάλωση media όπως βίντεο, μουσική και παιχνίδια. Στις εφαρμογές το βασικό είναι να υπάρχει αφή…

Άλλα media tablet περιλαμβάνουν το Xoom, το Galaxy Tab και σταδιακά άλλα μοντέλα που έρχονται από τις μεγάλες εταιρίες μέχρι το φθινόπωρο.

Η IHS iSuppli χαρακτηρίζει τα PC tablet ως εκείνα που ενσωματώνουν αφή αλλά είναι πιο πολύ με λειτουργικά τύπου Windows. Στο παρελθόν δεν κυριάρχησαν αφού χαρακτηρίζονται ως ‘βαριά’ και κούρασαν με τα pull-down menu και τις πολλές επιλογές…