Αν υπάρχουν πλοία που εμφανίζουν χαρακτηριστικά ‘προηγμένα’ για τις ΗΠΑ, αυτά είναι τα νέα Littoral Combat Ship. Ένα όμορφο βίντεο εμφανίζει εικόνες πραγματικά διαφορετικές από τη ζωή σε ένα hi tech σκάφος…