Δεν υπάρχει φαίνεται καμία διάθεση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ για να υιοθετηθούν θετικά οι νέοι νόμοι της ΕΕ για τα cookies…

Μέχρι στιγμής μόνο δύο κράτη έχουν συμφωνήσει να υιοθετήσουν πλήρως τις ρυθμίσεις της νέας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των τροποποιήσεων στην λεγόμενη e-Privacy Directive.

“Η Δανία και η Εσθονία έχουν ενημερώσει πως στοχεύουν να εφαρμόσουν όλο το πακέτο των αναμορφώσεων για τις τηλεπικοινωνίες,” είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jonathan Todd.

Και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι “… Γαλλία, Σλοβενία και το Λουξεμβούργο έχουν ενημερώσει για κάποια από αυτά τα μέτρα,” είπε ο Todd.

Η Επιτροπή όμως ακόμη αναμένει να ακούσει από τα να ακούσει από τα 21 ακόμη Μέλη της Ευρώπης. Αυτές οι χώρες έχουν μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα να υποβάλουν τις ενημερώσεις τους στην ΕΕ για το ποια μέτρα, αν θα λάβουν κάποια μέτρα, θα εφαρμόσουν ενσωματώνοντας τα στην εθνική νομοθεσία.

Είναι αντιληπτό πως μόνο το ένα τρίτο των 27 μελών της ΕΕ θα προλάβει τις προθεσμίες.

Στο δε Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα ο υπουργός επικοινωνιών με ανοιχτή επιστολή σε ιδιοκτήτες website τους καλεί να ενωμερώνουν τους χρήστες πριν εγκαταστήσουν cookie στα μηχανήματα τους.

Σημείωσε δε πως οι “τεχνικές λύσεις” δεν έχουν ακόμη αρχίσει να λειτουργούν και έτσι οι Άγγλοι θα στείλουν μια “τμηματική ενημέρωση” στην ΕΕ. Δημοσίως η βρετανική κυβέρνηση προτιμά να ονομάζει την πολιτική της “σταδιακή προσέγγιση”.

Την ίδια ώρα η ΕΕ αντιμετωπίζει περιπτώσεις παραβίασης απέναντι σε χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν δεχτεί ή όχι την διαδικασία.