Πολύ… hot σχεδίαση για τα Helix-IR concept…

Σχεδιασμός των Jean HONG & Dassault Systèmes DesignStudio είναι ένα ασύρματο ακουστικό που ‘ξεγυμνώνει’ τα μηχανικά του μέρη.

Θα μπορούσαν να είναι τα ακουστικά του Ironman (…) αλλά είναι πολύ μπροστά σχεδίαση με κεντρικό τμήμα από αλουμίνιο και κοπή με laser. Συνολικά εύκαμπτη λύση με ένα φινίσμα high end.

Τα έξω τμήματα σαν ένα exo-skeleton και kudos στους Jean HongHelix-IRHelix-IR