Ένας άνδρας σιγά, σιγά εξαφανίζεται. Και σημειολογικά και τεχνικά… εντυπωσιακό!

Memory Tapes “Yes I Know” from Najork on Vimeo.