Τις ιδέες της ευρωπαϊκής Airbus τις είδαμε για ένα, πραγματικά απίστευτο και, κυρίως, τεχνικά ρεαλιστικό και εφικτό αεροσκάφος του μέλλοντος.