Το ετοιμάζουν η Toyota Motor Corp που ανακοίνωσε πως σε συνεργασία με την Toyota Motor Europe, μια εταιρία holding στην Ευρώπη, θα αναλάβουν έναν κοινό project με την εταιρία Evelop Belgium NV, θυγατρική του ολλανδικού γκρουπ ενέργειας Eneco.

Με της συμφωνία, που δείχνει την απίστευτη δραστηριότητα και τη μάχη στις ήπιες μορφές ενέργειας στον κόσμο, θα εγκατασταθούν σε κέντρο λογιστικής υποστήριξης – TME Vehicle Logistics Center στο Βέλγιο.

AΩς μέρος του όλου σχεδίου η TME θα υπενοικιάσει στην Evelop Βελγίου ένα τμήμα του κέντρου και μέχρι το 2013 θα εγκατασταθούν για να παράγουν 3 MW, με συνδυασμένη απόδοση 17.1 GWh.

Είναι πολλές αυτές οι κινήσεις, ειδικά σε χώρους όπου αλλάζει η χρήση ενώ υπάρχει και ο όρος των “εργοστασίων ανανεώσιμης ενέργειας” που γνωρίζει μεγάλη… δόξα.