Μια εγκατάσταση/εμπειρία στο κέντρο της ερήμου Σαχάρη για τον κο Markus Kayser. Στόχος να ερευνηθεί η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας στις ερήμους. Δείτε το βίντεο. Αξίζει…

Markus Kayser – Solar Sinter Project from Markus Kayser on Vimeo.