Στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται το πρώτο επιχειρηματικό-ακαδημαϊκό-εκθεσιακό πολυγεγονός νανοτεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη με την ονομασία NANOTEXNOLOGY 2011.

Το event πραγματοποιείται από τις 9-16 Ιουλίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη και φορείς διοργάνωσης της NANOTEXNOLOGY είναι η HELEXPO και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας-LTFN (Laboratory for Thin Films Nanosystems and Nanometrology) του ΑΠΘ.

Η NANOTEXNOLOGY αποτελεί μια ολοκληρωμένη διοργάνωση, καθώς αποτελείται από τα εξής παράλληλα και αλληλοσυμπληρούμενα γεγονότα:

  • 1η Έκθεση για τις Νανοτεχνολογίες και τα Οργανικά Ηλεκτρονικά (11-15 Ιουλίου) “NANOTEXNOLOGY 2011 Expo” & Brokerage Event. Η ΝΑΝΟΤΕΧNOLOGY 2011 Expo προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία συνάντησης με τη βιομηχανία της νανοτεχνολογίας, κυρίως από την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπως εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των οργανικών ηλεκτρονικών και εφαρμογών τους, ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, τα οποία αναπτύσσουν και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους κλπ.. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν ολόκληρο το φάσμα των τεχνολογιών αιχμής, που βασίζονται στις νανοτεχνολογίες, καθώς και νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προκύπτουν από την αξιοποίηση τους. Παράλληλα τα μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ΕΤΑΚΕΙ), σε συνεργασία με την HELEXPO, παρέχουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες της ΝΑΝΟΤΕΧNOLOGY 2011 να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις, με στόχο την επίτευξη διεθνών τεχνολογικών, επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών στον τομέα της νανοτεχνολογίας και των οργανικών ηλεκτρονικών. Η εκδήλωση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν διεθνείς επαφές με μερικούς από τους σημαντικότερους συντελεστές στον τομέα της νανοτεχνολογίας και των οργανικών ηλεκτρονικών, με στόχο την σύναψη επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών.
  • 8ο Διεθνές Συνέδριο για τις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες (NN11, 12-15 Ιουλίου). Το Διεθνώς αναγνωρισμένο συνέδριο NN11 αποτελεί την ετήσια συνάντηση των επιστημόνων, ερευνητών, μηχανικών και των εταιρειών, που ειδικεύονται και ενδιαφέρονται για τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία προκύπτουν από την περιοχή των Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογιών και καλύπτουν τα ηλεκτρονικά, την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία, τις μεταφορές, την ασφάλεια, την εκπαίδευση κλπ.
  • 4ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Εύκαμπτα Οργανικά Ηλεκτρονικά (ISFOE 11, 10-13 Ιουλίου). Το ISFOE-11 είναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια διεθνώς, στην επιστήμη και τεχνολογία των Εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών. Ο σκοπός του ISFOE είναι να φέρει κοντά επιστήμονες και μηχανικούς, οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη και την κατασκευή των Εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών με εφαρμογές στην ενέργεια, τον φωτισμό, κλπ..
  • 5ο Διεθνές Θερινό Σχολείο για τις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες, τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοϊατρική (10-16 Ιουλίου ISSON 11). Το ISSON 11 στοχεύει στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, αποφοίτων ΑΕΙ και στελεχών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων στους τομείς των νανοτεχνολογιών, οργανικών ηλεκτρονικών και νανο-ιατρικής.