Μια επιστημονική εικόνα και άποψη για το πως δημιουργούνται τα ‘μαγικά’ φώτα που συγκλονίζουν τον Άνθρωπο στον βορρά αυτού του πλανήτη…

The Aurora Borealis from Per Byhring on Vimeo.