Είναι το δημιούργημα της Seagate Technology στις 2.5” με την ονομασία SSD Pulsar XT.

..

To Pulsar XT.2 SSD με βαθμολόγηση SPC-1C benchmark είναι διαθέμισο σε χωρητικότητες έως και 400Gb με 6Gbit/s SAS interface και με single-level–cell flash.

Στις 29 Ιουλίου η Seagate έχει ένα ακόμη SSD, το Pulsar.2 να έρχεται με αργότερη δύο-bit multi-level–cell flash και χωρητικότητα από 100GB έως και 800GB σε 2.5” ενώ υπάρχει και επιλογή κρυπτογράφησης στο μοντέλο των 800GB.

Η ζωή του Pulsar.2 ορίζεται από το πόσα δεδομένα μπορούν να γραφούν σε αυτό και αυτό φτάνει τα 15 petabytes με το Seagate έγγραφο δεδομένων να λέει πως η συσκευή έχει “advanced media-management technology and (SAS interface only) Protection Information, plus background media scanning, power-loss data protection, I/O error detection and correction, garbage collection techniques and wear-levelling algorithms.”

Που απλά σημαίνουν πως η εταιρία εγγυάται με πολλές δικές της τεχνικές την ασφάλεια των δεδομένων. Τιμή; δεν γνωρίζουμε αλλά…