Μια ακόμη προσπάθεια να ‘κυβερνήσει’ το κινητό σου το Facebook.

facebook-hello

Η νέα app θέλει να γίνει ο default dialler σε κάθε κινητό Αndroid. Φυσικά θα είναι συνδεδεμένη με το Facebook account ενώ θα ‘τραβά’ τα caller ID data ακόμη και αν δεν είναι στη contacts list σου.

Θα μπορείς να κάνεις κλήσεις και να στέλνεις μηνύματα μέσω Messenger.

Μετά την αποτυχία του Home launcher, το Hello είναι μια ακόμη απόπειρα να δώσουν ένα ‘Facebook Phone’ στο Android. Στα ατού; μπορείς να κάνεις αυτόματα block σε όσους δεν είναι επιθυμητοί στο δίκτυο.

facebook