Μια διαφορετική επίσκεψη ξανά τη Russia! Στην περιοχή του Mulino μονάδες πυροβολικού σε άσκηση…Επίθεση!!!