Μετά από μια δραματική για τις δύσκολες εποχές που περνά η εταιρία δυσλειτουργία για μερικές ημέρες, η RIM φαίνεται να έχει επαναφέρει τις BlackBerry υπηρεσίες της…

Η εταιρία ανακοίνωσε σε conference call νωρίτερα σήμερα πως οι υπηρεσίες BlackBerry επανήλθαν παγκοσμίως. Η RIM είπε πως θα παρακολουθεί στενά και θα εγκαταστήσει ασφαλιστικές δικλίδες για να διαβεβαιώσει πως δίκτυα και servers λειτουργούν ώστε να μην επαναληφθεί το γεγονός.

Η RIM σκέφτεται ακόμη για το πως θα ανταμείψει δίκτυα και πελάτες για το ζήτημα. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το πως θα λάβουν τη ‘συγνώμμη’ οι BlackBerry χρήστες αλλά θα γίνει γρήγορα γνωστό.

Η εταιρία ζήτησε συγνώμη δημοσίως…