Το  Chipworks έχει τον σωστό εξοπλισμό για να μας μαθαίνει τα ‘εντός’ των μηχανημάτων…

‘Άνοιξαν ‘ένα iPhone 4S – αν θελήσετε υπάρχει και οδηγός teardown , και έκανα… εξαγωγή της 8MP κάμερας ενώ μετά την έβαλαν σε υπέρυθρο μικροσκόπιο για αν μάθουμε τον κατασκευαστή.

Το μικροσκόπιο τους επέτρεψε να δουν όλη τη δομή μέχρι και την βάση. Είδαν το κύκλωμα αρκετά κάτω από την επιφάνεια. Τι είδαν;

Τα γράμματα S O N Y…

Οι φωτό δείχνουν τη σηματοδότηση Sony μέσα στην κάμερα ενώ φαίνεται πως η ίδια η κάμερα είναι πολύ μικρότερη από ένα μονόλεπτο…