Ναι, είναι η απόλυτη τεχνολογία. Και έχουμε Αυτόν για να ευχαριστήσουμε. Δείτε ένα μοναδικό βίντεο με το πολύτιμο μας ‘εξάρτημα’ στα 240 καρέ/δευτ.

Συγκλονιστικό.