Ο συν-ιδρυτής της Google Sergey Brin ανακοίνωσε στο Web 2.0 πως ο επόμενος στόχος της Google είναι οχήματα χωρίς οδηγό που θα μπορούν να ολοκληρώσουν 1,000,000 μίλια χωρίς παρέμβαση. Σύμφωνα με τον Βrin οι ομάδες της Google έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 1,000 μίλια χωρίς κανένα ατύχημα.

Μέχρι σήμερα τα οχήματα της Google έχουν ολοκληρώσει 160,000 μίλια χωρίς προβλήματα ενώ η εταιρία παραδέχεται πως είχε ένα μικρό ατύχημα που ήταν σφάλμα οδηγού και όχι πρόβλημα με το Google software.

Η Google θα ήθελε να φτάσει σε ένα σημείο όπου οχήματα χωρίς οδηγό θα μπορούν νόμιμα να συμμετέχουν σε κίνηση της ημέρας. Ο Brin είπε βέβαια πως υπάρχει πολύ δουλεία στο research and development και πριν η τεχνολογία να βγει στην αγορά, η Google λέει πως πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνολογία για να μπορεί ο οδηγός να αγνοεί τον δρόμο εντελώς…