Το δημιούργημα της EA Black Box, το cross-country racer είναι ειδικά για online drafting-and-passing δράση.

Μπορεί κανείς να δημιουργεί playlists με πολλούς τύπους αγώνα ενώ υπάρχει και λειτουργικότητα Autolog.

Φαίνεται να υπάρχει real-time updating τη θέσης κάποιου στον αγώνα κάτι που είναι πολύ cool. Φαίνεται πως το Bonus Wheel δε σε εσένα και άλλους να αλλάζουν και άλλες παραμέτρους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.