…πολλές εικόνες και μια βόλτα. Έτσι απλά, για τα χρώμα και το fun.