Αυτό είναι ένα ‘μαγικό’ βίντεο: μετά το The Street Aesthetic of New-York, του κυριού Christian Andersen, μια ακόμη λήψη στους δρόμους του Βερολίνου.

Απολαύστε…

The Street Aesthetic of Berlin from Christian Andersen on Vimeo.