Αυτή η φωτογραφική δουλεύει με τα δύο δάχτυλα και είναι σχεδιασμένη από τον κο Yeon Su Kim.

Η concept camera μηχανή (θα) δουλεύει με νεύματα ενώ οι εικόνες και τα βίντεο μεταφέρονται στο smartphone via Bluetooth:

“If you want to click pictures, wear the camera band on your thumb and the shutter button on your forefinger and gesture to click a pic. To take videos, simply curve your fingers to mimic a video camera grip and shoot. The tension from the finger movement triggers the shutter button to operate.”

Με άλλα λόγια απλώς μισείσαι με τα δάχτυλα τις κινήσεις που θα έκανες για να τραβήξεις φωτογραφίες και βίντεο και… έτοιμη η εικόνα!